24/25 - text příspěvku - Anna Danková, Roman Kováč /  VÚLB Bratislava - 4 s.

aplikace  (sběr dat pro gynekologii a porodnictví),