3/27 - text příspěvku - Januš Drózd / SW602 Praha - 11 s.

databanky_relační  (WinBase602 a SQL),  SQL  (! implementace v rámci WinBase602),