5/27 - text příspěvku - Jiří Hřebíček / MENDELU Brno, Tomáš Pitner / JAMU Brno - 8 s.

web_aplikace  (! volný přístup k envi-informacím),