7/27 - text příspěvku - Martin Halva /VUT Brno - 8 s.

řízení_projektování  (! organizační charakteristiky dodávky IS),  metodiky_projektování  (! Euromethod pro plánování dodávky IS),  kvalita_SW  (! jakost procesu tvorby IS),