9/27 - text příspěvku - Juraj Kubiš / Slovakodata Bratislava - 10 s.

řízení_projektování  (! cíle zavedení IS v podniku),  inovace_IS  (cíle inovace IS v podniku),