12/27 - text příspěvku - Bogdan Pilawski / WBK Poznaň - 14 s.

Y2K_problém  (řešení v Polském bankovnictví),  english_text