25/27 - text příspěvku - Jan Genči / TU Košice - 10 s.

databanky_relační  (! web rozhraní pro DB Informix),  web_programování  (HTML formuláře, CGI, SQL a Java),  web_aplikace  (pedagogický IS na vysoké škole),