dále ^^^ štítky 3

2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2003 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava

organizační garant, člen redakční rady a příprav. výboru Prog-TSW 1982-?

dále ^^^ štítky 94 |  stránka je v rekonstrukci - děkuji ČeV, březen 2021

Systematický přehled významné angažovanosti v historii programování a nasazení VT u nás:

 • souvislosti
  • Branislav Lacko (*1943) pochází ..., studoval ...
      
  • svoji pracovní kariéru začal roce 1967 ... , 1981-1990 vedoucí OTŘ (spadalo i VS)
      
  • od r. 1991 VUT, aurtomatizace, , RIPRAN, publikace ,osobní stránkankanka   
      
 • podrobnosti
  • publikace, RT 1970 v maa, ... všechna možná členství ...
  • Prog-Tsw ...
  • prog-story  ...
      
 • komentář

^1815-2015 _ Konference a výstava Ada 200 - inicátor, předsedající konference a editor sborníku

originální data s příspěvky 1976-2004 na webu prog-story

Programování - TSW - SDOT  -  Ukončující worshop 2014  

Almanach Programování - TSW 2014

oficiální stránka VUT Brno - osobní stránka na otw.cz

odborný garant semináře Roboty v průmyslu 2015

^^^ dále viz tlačítko se jménem

dále ^^^ štítky 3

1987 - Programování Ostrava
1988 - Programování Ostrava
1989 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 3

1984 - PARAM II po dvou letech - Programování Ostrava ČL
1983 - Interaktivní překladač parametrického programového systému PARAM/II - Programování Ostrava ČL
1982 - PARAM II - soustava parametrických programů pro některé úlohy hromadného zpracování dat - Programování Ostrava ČL

1982 - Programování Ostrava ČL
1983 - Programování Ostrava ČL
1984 - Programování Ostrava ČL

dále ^^^ štítky 2

2008 - Tvorba softwaru Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1995 - Tvorba software Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 21

  

... Ivo Machačka a Vlastimil Čevela na setkání v Pardubicích v květnu 2019 ...

ČeV, červen 2019

 

 

dále ^^^ štítky 3

2006 - Tvorba softwaru Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1993 - Programování Ostrava
1997 - Tvorba softwaru Ostrava

organizační garant a člen red. rady Prog-TSW 1976-1980

dále ^^^ štítky 6

člen org. výboru 2000-?

1999 - Tvorba softwaru Ostrava

lege.cz/archiv/archall - archiv publikovaných článků
<<<  Softwarové noviny (jeden z kmenových autorů)

ČeV - září 2015

dále ^^^ štítky 2

1992 - Programování Ostrava
1993 - Programování Ostrava

^^^ dále viz tlačítko se jménem

dále ^^^ štítky 6

1994 - Programování Ostrava
2003 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2007 - Tvorba softwaru Ostrava
2008 - Tvorba softwaru Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 13

2000 - Tvorba softwaru Ostrava
2001 - Tvorba softwaru Ostrava
2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2003 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2005 - Tvorba softwaru Ostrava
2006 - Tvorba softwaru Ostrava
2007 - Tvorba softwaru Ostrava
2008 - Tvorba softwaru Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava
2010 - Tvorba softwaru Ostrava
2011 - SW Development Ostrava
2012 - SW Development Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1978 - Problémy využívání rozhodovacích tabulek - Programování Havířov

1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov

dále ^^^ štítky 34

cs.wikipedia.org/wiki/Vojtěch_Merunka - Wiki
člen org. výboru Prog-TSW 1998-2013
cs.wikipedia.org/wiki/Novoslověnština ...
www.irozhlas.cz/vyzkousejte-si-jak-vam-jde-jazyk-kteremu-mel-bez-uceni-rozumet-kazdy-cech ... 1706-25
www.irozhlas.cz/velika-pomoc-za-putovateljev-vznika-jazyk-kteremu-porozumite-i-bez-uceni ... 1706-21
sites.google.com/novoslovienskij/medializacia/Kvety-31-2010.pdf ... Je tu nový slovanský jazyk

1994 - Programování Ostrava
1995 - Tvorba software Ostrava
1996 - Tvorba softwaru Ostrava
1997 - Tvorba softwaru Ostrava
1998 - Tvorba softwaru Ostrava
1999 - Tvorba softwaru Ostrava
2000 - Tvorba softwaru Ostrava
2001 - Tvorba softwaru Ostrava
2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2003 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2005 - Tvorba softwaru Ostrava
2006 - Tvorba softwaru Ostrava
2007 - Tvorba softwaru Ostrava
2008 - Tvorba softwaru Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava
2011 - SW Development Ostrava

dále ^^^ štítky 23

člen příprav. výboru Prog-TSW 1976-1995

1979 - Programátor z pohledu uživatele - Programování Havířov
1978 - Poznámky ke standardizaci v programování, dokumentaci a evidenci - Programování Havířov

1977 - Programování Havířov
1979 - Programování Havířov

dále ^^^ štítky 2

2008 - Tvorba softwaru Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 12

1993 - Programování Ostrava
1994 - Programování Ostrava
1995 - Tvorba software Ostrava
1996 - Tvorba softwaru Ostrava
1997 - Tvorba softwaru Ostrava
1998 - Tvorba softwaru Ostrava
2003 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2005 - Tvorba softwaru Ostrava
2006 - Tvorba softwaru Ostrava
2008 - Tvorba softwaru Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava