dále ^^^ štítky 7

1996 - Tvorba softwaru Ostrava
1997 - Tvorba softwaru Ostrava
1998 - Tvorba softwaru Ostrava
2000 - Tvorba softwaru Ostrava
2001 - Tvorba softwaru Ostrava
2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 3

1991 - Programování Ostrava
1992 - Programování Ostrava
1993 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 3

1996 - Tvorba softwaru Ostrava
1997 - Tvorba softwaru Ostrava
1998 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 4

1987 - Programování Ostrava
1991 - Programování Ostrava
1992 - Programování Ostrava
1994 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 3

1985 - Programování Ostrava
1989 - Programování Ostrava
1990 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 31

2016 - 1961-2002 - Jak jsem potkal počítače - hlavní referát na konferenci Historie VT a programování
1986 - Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami - Programování Ostrava
1984 - Některé metody vyhledávání v polích - Programování Ostrava ČL
1983 - Dokazování programu - Programování Ostrava ČL
1982 - Udržovatelnost programových systémů - Programování Ostrava ČL
1981 - Systém výuky programování na oborech "Elektronické počítače" a "ASŘ" na EF VUT v Brně - Programování Ostrava ČL

člen přípravného výboru Prog-TSW 2000-2007 

www.fit.vutbr.cz/~honzik/.cs - web

1981 - Programování Ostrava ČL
1982 - Programování Ostrava ČL
1983 - Programování Ostrava ČL
1984 - Programování Ostrava ČL
1985 - Programování Ostrava
1986 - Programování Ostrava
1987 - Programování Ostrava
1988 - Programování Ostrava
1989 - Programování Ostrava
1990 - Programování Ostrava
1991 - Programování Ostrava
1992 - Programování Ostrava
1993 - Programování Ostrava
1994 - Programování Ostrava
1995 - Tvorba software Ostrava
1996 - Tvorba softwaru Ostrava
1997 - Tvorba softwaru Ostrava
1999 - Tvorba softwaru Ostrava
2001 - Tvorba softwaru Ostrava
2003 - Tvorba softwaru Ostrava

originální data s příspěvky 1976-2004 na @ webu prog-story

@@@ novinky |

... žena, která se významným způsobem zapsala do americké a světové historie programování ve 20. století ...

40 let jazyka Cobol - obsahuje mj. stručnou charakteristika Cobolu a role paní Hopper při jeho vzniku
   <<< kolega, který byl rovněž u počátků jazyka Cobol - Bob Bemmer

Grace_Hopperová - Wiki (česky), podrobněji (English)

USS_Hopper - torpedoborec, pojmenovaný na počest G. M. Hopper, jeho history 

BBC - audio / Cobol - v pořadu se mluví o paní Hopper, vč. původních záznamů jejích vystoupení (mezi 4:50 a 8:00)
gracehopper.org - The Grace Hopper Celbration of Women in Computing
biography.com - životopis, yale.edu/hopper-story - amazing-women-in-history - youtube=grace+hopper (videa)
how-grace-hoppers-career-cracked-the-code-for-women-in-science - zeny-it/historie-grace-hopper (česky)
grace-hopper-the-queen-of-code-would-have-hated-that-title - The Queen of Code (film) - A Science Odyssey
i-programmer.info/history/people/the-mother-of-cobol - podrobná pracovní biografie, amazon (knihy)

ČeV - září 2015

dále ^^^ štítky 5

Dlouholetý pedagog a průkopník výpočetní techniky na UJEP, resp. MU Brno

Významné osobnosti ÚVT MU Brno - s odkazem na podrobný profil ve Zpravodaji ÚVT MU - nefunguje ???
www.computer.org/web/awards/pioneer-jiri-horejs - IEEE Computer Society - 1996
webserver.ics.muni.cz/bulletin/articles/283.html - Zpravodaj ...
Průkopník informatiky (Bulletin Akademie věd ČR)

Katalog knih - Baila.net
Publikace v Mozavské zemské knihovně Brno 
Portál elektronických informačních zdrojů MU Brno

- - -

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000703370 - Matematické stroje : (principy programování na samočinných počítačích), Jiří Hořejš, Miroslav Fendrych, 1965

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000703371 - Matematické stroje : (principy programování ve strojovém kódu) - Hořejš - Fendrych, 2. vydání 1969

dále jsou vybrané citace dle dml.cz/browse-author-items?id=4841 - Czech Digital Mathematics Library:

 

1984 - 30 let strukturovaného programování - Programování Ostrava ČL


<<<  1984 - Programování Ostrava ČL
<<<  1980 kniha - Struktura počítačů a jejich programového vybavení
<<<  SOFSEM - jeden z hlavních iniciátorů akce


ČeV - srpen 2016

 

 

dále ^^^ štítky 5

2003 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2005 - Tvorba softwaru Ostrava
2006 - Tvorba softwaru Ostrava
2008 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 8

osobní profil - profesor na MU Brno

1984 - Záludnosti v programování vědeckotechnických výpočtů - Programování Ostrava ČL
1983 - Tvorba, ladění a testování numerického software - Programování Ostrava ČL
1981 - Programování vědeckotechnických výpočtů - Programování Ostrava ČL

1981 - Programování Ostrava ČL
1983 - Programování Ostrava ČL
1984 - Programování Ostrava ČL
1986 - Programování Ostrava
1996 - Tvorba softwaru Ostrava
1998 - Tvorba softwaru Ostrava
1999 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1984 - Interaktívna tvorba katalógu dát - Programování Ostrava ČL
1983 - Projekčná databáza a jej využitie v oblasti programovanie - Programování Ostrava ČL

1983 - Programování Ostrava ČL
1984 - Programování Ostrava ČL

dále ^^^ štítky 4

1995 - Tvorba software Ostrava
1996 - Tvorba softwaru Ostrava
1997 - Tvorba softwaru Ostrava
2001 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 19

člen org. výboru Prog-TSW 2000- ?

1993 - Programování Ostrava
1994 - Programování Ostrava
1996 - Tvorba softwaru Ostrava
1999 - Tvorba softwaru Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

2009 - Tvorba softwaru Ostrava
2010 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1991 - Programování Ostrava
1992 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 13

člen red. rady a příprav. výboru Prog-TSW 1979-1986, 1989, 1990

1977 - Programování Havířov

dále ^^^ štítky 2

1989 - Programování Ostrava
1990 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 4

1991 - Programování Ostrava
1992 - Programování Ostrava
1993 - Programování Ostrava
1998 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 29

akce - Programování a Tvorba softwaru - člen red. rady a přípravného výboru Prog-TSW 1975-1995

1982 - Záznam z diskuse o parametrických programech v únoru 1982 v Ostravě - Programování Ostrava ČL
1978 - Problémy využívání rozhodovacích tabulek - Programování Havířov
1976 - Překladač tabulek a číselníků
1975 - Generátory, přednosti a nevýhody této techniky

1975 - Programování Havířov
1976 - Programování Havířov
1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov
1982 - Programování Ostrava ČL
1986 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 2

2003 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava

 

dále ^^^ štítky 2

2011 - SW Development Ostrava
2013 - SDOT Jihlava

dále ^^^ štítky 2

1993 - Programování Ostrava
1994 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 5

2001 - Tvorba softwaru Ostrava
2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2005 - Tvorba softwaru Ostrava
2007 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1989 - Programování Ostrava
1991 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1977 - Programování Havířov
1990 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 25

člen přípravného výboru Prog-TSW 1977-1981, předseda přípravného výboru 1996-?

1996 - Tvorba softwaru Ostrava
1999 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 3

1986 - Programování Ostrava
1993 - Programování Ostrava
1999 - Tvorba softwaru Ostrava