dále ^^^ štítky 51

člen org. výboru Prog-TSW 1999-2013

1993 - Programování Ostrava
1994 - Programování Ostrava
1996 - Tvorba softwaru Ostrava
1997 - Tvorba softwaru Ostrava
1998 - Tvorba softwaru Ostrava
1999 - Tvorba softwaru Ostrava
2000 - Tvorba softwaru Ostrava
2001 - Tvorba softwaru Ostrava
2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2003 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2005 - Tvorba softwaru Ostrava
2006 - Tvorba softwaru Ostrava
2007 - Tvorba softwaru Ostrava
2008 - Tvorba softwaru Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava
2010 - Tvorba softwaru Ostrava
2011 - SW Development Ostrava
2012 - SW Development Ostrava
2013 - SDOT Jihlava
2014 - Workshop Ostrava

dále ^^^ štítky 4

2003 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2005 - Tvorba softwaru Ostrava
2007 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1978 - První zkušenosti s používáním metody HIPO - Programování Havířov

1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov

dále ^^^ štítky 2

2011 - SW Development Ostrava
2012 - SW Development Ostrava

dále ^^^ štítky 2

2006 - Tvorba softwaru Ostrava
2010 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 3

1978 - Problémy využívání rozhodovacích tabulek - Programování Havířov

1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov

dále ^^^ štítky 2

1983 - Čeština mezi člověkem a počítačem - Programování Ostrava ČL
1982 - O problémech parametrizace - Programování Ostrava ČL

1982 - Programování Ostrava ČL
1983 - Programování Ostrava ČL

^^^ dále viz tlačítko se jménem

dále ^^^ štítky 34

1982 - Záznam z diskuse o parametrických programech v únoru 1982 v Ostravě - Programování Ostrava ČL
1977 - Výběr z diskuse na semináři 1976 - Programování Havířov
1976 - Uživatelský software (firemní systémové programování) - Programování Havířov
1975 - Modulární programování - Programování Havířov

1975-1995 - člen red. rady seminářů Programování-TSW
1996-2000 - člen přípravného výboru seminářů Programování-TSW

1975 - Programování Havířov
1976 - Programování Havířov
1977 - Programování Havířov
1982 - Programování Ostrava ČL
1992 - Programování Ostrava
1995 - Tvorba software Ostrava

dále ^^^ štítky 15

rozcestník:

citace:

Spomíname na významného slovenského vedca a zakladateľa SSAKI, akademika Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ivan Plandera.

Akademik Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. (nar. 17.9.1928), jedna z najvýznamnejších osobností v oblasti rozvoja informačných technológií (IT) na Slovensku, nás navždy opustil 26. Októbra 2019. Viac o jeho bohatom a pre Slovensko veľmi prínosnom živote sa môžete dozvedieť zo slávnostného parte, uverejneného tu a tiež zo spomienky z pera súčasného predsedu SSAKI, prof. Ing. Mikuláša Alexíka, PhD., uverejnenej v časopise ATP Journal 12/2019 na strane 49.

 

ČeV - červenec 2018

dále ^^^ štítky 4

1978 - Pokus o strukturalizaci normovaného programu - Programování Havířov

^^^ dále viz tlačítko se jménem ...

1977 - Programování Havířov - práce ve skupině standardizace a dokumentace