příspěvky na portálu prog-story - viz  [Vérosta ...] ^^^ štítek

stručný profesní životopis:

  • RNDr Vladimír Vérosta (1947), absolvent MUNI, obor odborná matematika, později rigorózní zkouška tamtéž,
  • v rámci projektu JSEP pracoval jako vedoucí týmu na vývoji překladač jazyka COBOL*) a dotazovacích jazyků pro IBM DB2 - nejprve v Assembleru, později v jazyce C - na PC v MS-DOS a UNIX, dále v jazycích C++, C# a práce na real-time systémech pro řízení přístupu do budov
  • víceletý pobyt a práce ve Vídni na vývoji softwaru pro finančnictví
  • vedení týmu na vývoji geografických informačních systémů
  • angažmá na globálních projektech IBM

*) po změnách v roce 1989 vedení týmu pro převod kompilátoru COBOL z EC DOS-3 na PC MX COBOL a později individuální spolupráce na Free Čevela MX COBOL

ČeV - srpen 2018

 

 

^^^ dále viz tlačítko se jménem

Wiki - zakladatel časopisu Bajt (na Wiki jsou další odkazy)
<<<  časopis - Bajt

ČeV - září 2015

>>>  příspěvky na portálu prog-story - [Zbořil] ^^^ štítek

www.fit.vutbr.cz/~zboril - web
   - člen Výzkumné skupiny inteligentních systémů na FIT-VUT (.ns.)
   - člen Výzkumné skupiny Robo@FIT (.pr.)

dále ^^^ štítky 26

akce - Programování a Tvorba softwaru - člen přípravného výboru Prog-TSW 1976-1995

1979 - Předpokládané směry vývoje v oblasti zpracování dat - Programování Havířov
1975 - Programovací jazyk DL/I - Programování Havířov

1977 - Programování Havířov
1979 - Programování Havířov
1975 - Programování Havířov

OSTRAJava - upozornění na "experimentální" programovací jazyk - 1601-19 - [Zlámal] ^^^ štítek