dále ^^^ štítky 2

1978 - Systém evidence analytických a programátorských prací - Programování Havířov

1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov

dále ^^^ štítky 7

2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2005 - Tvorba softwaru Ostrava
2008 - Tvorba softwaru Ostrava
2011 - SW Development Ostrava

dále ^^^ štítky 4

1983 - K základným oblastiam výuky softwarových inžinierov - Programování Ostrava ČL
1981 - Využitelnosť vývojových blokov pri návrhu programových modulov - Programování Ostrava ČL
1980 - Implementácia doplnkových riadiacich štruktůr v jazyku PL/I pomocou jeho predprocesora - Programování Havířov

1980 - Programování Havířov
1981 - Programování Ostrava ČL
1983 - Programování Ostrava ČL

www.vutbr.cz/lide/jindrich-klapka-213/zivotopis ... profesní životopis - citace dále:

"... v letech 1959–1966, samostatný výzkumný pracovník, Zbrojovka Brno, Výzkum a vývoj matematických strojů. 1959–1963 vedoucí skupiny pro výzkum aplikací číslicového počítače, 1964–1966 vedoucí skupiny výzkumu numerických metod pro samočinné počítače - při tom též v období 1960–1962 absolvoval studijní pobyt ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze - od roku 1966 pak působí na fakultě strojní VUT Brno ..."

www.uai.fme.vutbr.cz/~klapka/ ...

ČeV, září 2017

 

dále ^^^ štítky 29

^^^ dále viz tlačítko se jménem ...

Historie programování a nasazení počítačů / O nás - užší okruh spolupracovníků
   <<< autorské texty a příspěvky ve sbornících Prog-TSW 

akce - Programování a Tvorba softwaru - člen red. rady a přípravného výboru Prog-TSW 1975-1995

2014 - 1964-2014 Tak jak je to vlastně s tou historií VT v České (a Slovenské) republice? - souhrnné historické pohledy
1984 - Počítač komunikuje s člověkem - Programování Ostrava ČL
1983 - Zvýšení produktivity prací pro řešení systému automatizovaného zpracovánídat pomocí metody datových toků - Programování Ostrava ČL
1982 - Záznam z diskuse o parametrických programech v únoru 1982 v Ostravě - Programování Ostrava ČL
1981 - Optimalizace průchodnosti dat výpočetním systémem - Programování Ostrava ČL
1977 - Vztah dvojice programátor - operátor - Programování Havířov
1976 - Spolupráce počítačů různého typu
1975 - Operační systém z hlediska programátora


1975 - Operační systém z hlediska programátora
1976 - Programování Havířov
1977 - Programování Havířov
1981 - Programování Ostrava ČL
1982 - Programování Ostrava ČL
1983 - Programování Ostrava ČL
1984 - Programování Ostrava ČL
2014 - Workshop Ostrava

Programovani_a_tvorba_sw_1975-2004

ostatní:
picasaweb.google.com/kleckaj 

 

dále ^^^ štítky 3

2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava

http://www.triobo.com/cz - Spolupracovník Rostislava Matouška, který hodnocení zprostředkoval - ČeV

 

dále ^^^ štítky 2

1999 - Tvorba softwaru Ostrava
2000 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

2005 - Tvorba softwaru Ostrava
2006 - Tvorba softwaru Ostrava

^^^ dále viz tlačítko se jménem

dále ^^^ štítky 7

podporovatel a finanční sponzor

1982 - Záznam z diskuse o parametrických programech v únoru 1982 v Ostravě - Programování Ostrava ČL
1978 - Problémy využívání rozhodovacích tabulek - Programování Havířov

1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov
1982 - Programování Ostrava ČL
1987 - Programování Ostrava
1991 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 3

1984 - Záludnosti v programování vědeckotechnických výpočtů - Programování Ostrava ČL
1983 - Tvorba, ladění a testování numerického software - Programování Ostrava ČL

1983 - Programování Ostrava ČL
1984 - Programování Ostrava ČL
1986 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 3

2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2003 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 6

cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Koubský - Wiki
koubsky.cz - web
067.cz - placený časopis
www.lupa.cz/autori/koubsky - články

člen příprav. výboru Prog-TSW 1992

1989 - Programování Ostrava
1990 - Programování Ostrava
1991 - Programování Ostrava
1992 - Programování Ostrava

<<<  Softwarové noviny - zakladatel časopisu

autor TOP*** portálu "~ Historie VT v Československu : web Petr Kovář" - viz [štítek] ^^^

dále ^^^ štítky 2

2008 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 3

1980 - PROTAB-25 a racionalizace programování - Programování Havířov
1978 - Problémy využívání rozhodovacích tabulek - Programování Havířov

1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov
1980 - Programování Havířov

dále ^^^ štítky 3

1988 - Programování Ostrava
1989 - Programování Ostrava
1991 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 4

1997 - Tvorba softwaru Ostrava
1999 - Tvorba softwaru Ostrava
2000 - Tvorba softwaru Ostrava
2001 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 5

1984 - Jacksonovo strukturované programování a modularizace při tvorbě programu vdatabankovém prostředí - Programování Ostrava ČL
1981 - Aplikace technologie strukturovaného programování pro řešení ON-LINE problému - Programování Ostrava ČL
1980 - Technologie strukturového programování - Programování Havířov

1980 - Programování Havířov
1981 - Programování Ostrava ČL
1984 - Programování Ostrava ČL
1986 - Programování Ostrava
1987 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1985 - Programování Ostrava
1986 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 27

člen organizačního výboru 1999-?

1995 - Tvorba software Ostrava
1996 - Tvorba softwaru Ostrava
1998 - Tvorba softwaru Ostrava
1999 - Tvorba softwaru Ostrava
2000 - Tvorba softwaru Ostrava
2001 - Tvorba softwaru Ostrava
2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2003 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2005 - Tvorba softwaru Ostrava
2006 - Tvorba softwaru Ostrava
2007 - Tvorba softwaru Ostrava
2008 - Tvorba softwaru Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava
2010 - Tvorba softwaru Ostrava

1983 - Zkušenosti z tvorby a ladění programů VTV pod OS 4. generace - Programování Ostrava ČL
1950 ... Výpočetní technika používaná dříve u nás - vzpomínky pamětníka - PV109

1983 - Programování Ostrava ČL
1985 - Programování Ostrava
1986 - Programování Ostrava
1990 - Programování Ostrava

<<<  Historie a vývojové trendy ve výpočetní technice - web MU Brno

ČeV - srpen 2016

1978 kniha - Výpočetní technika při zavádění automatizovaných systémů řízení podniku

1984 kniha - Proč a jak budujeme automatizované systémy řízení