4794.jpg  

... Karel Červenka (vpravo) na setkání v Pardubicích v květnu 2019 ...

ČeV, červen 2019

spolupráce na prezentacích >>> menu:

  • M ... - Firemní počítače EC a SM v ČSSR
  • M ... - Programování / Tvorba SW Ostrava
  • M ... - ... Zpravodaj Ingstav 1970-1990

 

dále ^^^ štítky x

O nás  -  Blog redaktora expozice  -  Autorské texty 
Redakční texty  (všechny články na portále bez podpisu, nebo podepsané ČeV)

1815-2015 _ Konference a výstava Ada 200
2015 - Předání sborníků Prog-Tsw 1975-2004 do TM v Brně

akce - Programování a Tvorba softwaru - výboru - - - člen org. výboru Prog-TSW 2000-2006 ?

Osobnostní profil

školení a konzultace kolem programovacího jazyka COBOL - reference
      cev.cemotel.cz/cobol/n2006-06.htm


2017 - akce TMB - beseda o analogových počítačích v Brně ... iniciátor, organizátor, foto, video
2016 - Cesta k aktuálnímu portálu prog-story - prezentace - Historie PG a VT
2016 - 1971 - Materiálová evidence v n.p. Ingstav Brno
2016 - 1970-1985 - Šestnáct let se sálovým počítačem Tesla 200 - Ingstav Brno
2016 - 1969-2016 - Cesta k aktuálnímu portálu prog-story ... - Historie PG a VT
2016 - 1962 - ... případ dvou trubek - autorské texty samostatné
2015 - 1960 - ... ničemu nevěřte, ale běžte se podívat ... - autorské texty samostatné
2015 > 1975 - Úvod do sborníku "Metody programování počítačů III. generace" - Programování Havířov
2015 - 1942-1950-1965 - Informace a totalita - autorské texty samostatné
2015 - model systému OBEC - systém - modelové příklady

1984 - Popis programového vybavení jako informační rozhraní, překladač číselníků adynamické volání podprogramů v DOS-3 - Programování Ostrava ČL
1983 - Důležitost informačního rozhraní pro specializaci a kooperaci v programování - Programování Ostrava ČL
1982 - Číselně definovaný minijazyk (CDM) a jeho použití pro manipulaci s daty - Programování Ostrava ČL
1981 - Praktické možnosti systémového popisu při programování a řešení vývoje ASŘ - Programování Ostrava ČL
1980 - Tvorba jmen v analytické a programové dokumentaci - Programování Havířov
1979 - Typizace algoritmů v oblasti zpracování dat - Programování Havířov
1978 - Problematika komunikace mezi účastníky zpracování hromadných dat - Programování Havířov
1977 - 0... 1977 - Řídicí práce a nasazení počítačů - autorské texty samostatné, originál text - výstřižky
1976 - Systémový přístup a logická stavba programu - Programování Havířov
1973 - Exkurze do světa mikrosekund - Ingstav Brno


příspěvky ve sbornících seminářů Programování-TSW na webu ČSSI-VŠB Ostrava:

originální data s příspěvky 1976-2004 na webu prog-story

 

spolupráce na prezentacích >>> menu:

  • A ... - ... - systematické modelování
  • M ... - ... - 2019 - 50 let počítače Tesla 200
  • forma a obsah PRŮVODCŮ EXPOZICÍ

dále ^^^ štítky 4

1982 - Relační interface na DBS-25 - Programování Ostrava ČL
1980 - Vlastnosti překladače rozhodovacích tabulek PROTAB-25 - Programování Havířov
1978 - Problémy využívání rozhodovacích tabulek - Programování Havířov

1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov
1980 - Programování Havířov
1982 - Programování Ostrava ČL

dále ^^^ štítky 2

1999 - Tvorba softwaru Ostrava
2001 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1989 - Programování Ostrava
1993 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1993 - Programování Ostrava
1994 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 33

akce - Programování a Tvorba softwaru - odborný grarant Prog-TSW 1975-1995, člen přípravného výboru 1996-2000

1982 - Záznam z diskuse o parametrických programech v únoru 1982 v Ostravě - Programování Ostrava ČL
1980 - Problémy návrhu modulárních programů - Programování Havířov
1978 - Poznámky ke standardizaci v programování, dokumentaci a evidenci - Programování Havířov
1978 - Vývoj semináře - Programování Havířov
1977 - Seminář očima přípravného výboru a očima účastníků - Programování Havířov
1975 - Využití technik indexace a řetězení ve vědecko-technických výpočtech - Programování Havířov

1975 - Programování Havířov
1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov
1980 - Programování Havířov
1982 - Programování Ostrava ČL

 

dále ^^^ štítky 2

2010 - Tvorba softwaru Ostrava
2012 - SW Development Ostrava

dále ^^^ štítky 2

1984 - PARAM II po dvou letech - Programování Ostrava ČL
1983 - Programovací jazyky - Programování Ostrava ČL

1983 - Programování Ostrava ČL
1984 - Programování Ostrava ČL

dále ^^^ štítky 26

<< osobnosti v Almanachu VÚMS ^

poznámky:

   2005 - www.borber.com/blog/pavel-drbal-zemrel 
   1981 - příspěvky ve sborníku Čevela a kol., Základy technologie programování v jazyku Cobol, DT Pardubice
   1979 - příspěvek ve sborníku kol. - Používání jazyka Cobol, DT Pardubice

   

 

 

spolupráce na prezentacích >>> menu:

  • M ... - Dataservis - Zpravodaj ǗVT Tesla
  • M ... - Programování / Tvorba SW Ostrava

dále ^^^ štítky 3

1997 - Tvorba softwaru Ostrava
2003 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

2000 - Tvorba softwaru Ostrava
2001 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 4

1989 - Programování Ostrava
1990 - Programování Ostrava
1991 - Programování Ostrava
1992 - Programování Ostrava

dále ^^^ štítky 2

2000 - Tvorba softwaru Ostrava
2001 - Tvorba softwaru Ostrava

 4793.jpg  

... Milan Babák a Josef Exner na setkání v Pardubicích v květnu 2019 ...

ČeV, červen 2019

dále ^^^ štítky 4

1993 - Programování Ostrava
1994 - Programování Ostrava
1995 - Tvorba software Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 3

2010 - Tvorba softwaru Ostrava
2011 - SW Development Ostrava
2012 - SW Development Ostrava

dále ^^^ štítky 3

1979 - BPS, 1. verzia, aplikácia abstraktných dátových typov - Programování Havířov
1978 - Programovanie v Pascale - Programování Havířov
1978 - BPS - integrovaný programovací sytém - Programování Havířov

1978 - Programování Havířov
1979 - Programování Havířov

dále ^^^ štítky 4

2003 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2006 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

2001 - Tvorba softwaru Ostrava
2009 - Tvorba softwaru Ostrava

Dlouhá léta působil na MU Brno, spolupracovník Jiřího Hořejše, Miroslava Bartoška a dalších

<<<  stručný odborný profil (v závěru odkazovaného článku)

<<<  Kresby Jiřího Franka - ÚVT MU Brno - stránka obsahuje i odkazy na publikované články 

<<<  Miroslav Bartošek
<<<  Jiří Hořejš

dále ^^^ štítky 4

1997 - Tvorba softwaru Ostrava
1998 - Tvorba softwaru Ostrava
1999 - Tvorba softwaru Ostrava
2002 - Tvorba softwaru Ostrava

dále ^^^ štítky 2

2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2005 - Tvorba softwaru Ostrava