10/38 - text příspěvku - Petr Přikryl / VUT Brno - 16 s.

organizace_programování  (! různé struktury týmů),  lidé_kolem_SW  (! nároky na programátory v týmu), 

11/38 - text příspěvku - Ladislav Dvořák / ÚIV Praha - 6 s.

výuka_tvorby_SW  (! programátorské dovednosti),  lidé_kolem_SW  (! typy a jejich duševní nástroje),  organizace_programování  (! využívání potenciálu lidí), 

12/38 - text příspěvku - Jiří Šlegr / VAKUS Praha - 11 s.

normy  (! ANSI/IEEE k tvorbě programů),  životní_cyklus_SW  (! etapy a standardní činnosti), 

13/38 - text příspěvku - Jiří Peška / OKD Ostrava - 6 s.

historické_pohledy_199x  (! nástup obchodníků se SW),  lidé_kolem_SW  (! potřeba praktické kvalifikace), 

14/38 - text příspěvku - Petr Hanáček, Jan Staudek / VUT Brno - 16 s.

bezpečnost  (! bezpečnostní rizika a opatření),  e_komunikace  (! prokazování totožnosti),  aplikace  (příklady bezpečnostních opatření), 

15/38 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno - 17 s.

 

výuka_tvorby_SW  (! vědomostní jednotky),  historické_pohledy_199x  (! srovnání našich VŠ s Evropou),  normy  (! návrh studijního plánu IEEE/ACM), 

16/38 - text příspěvku - Jan Havlík / Inorga Praha, Zdeněk Panec / AIT Praha - 8 s.

CASE  (Excelerator firmy Intersolv),  metodiky_projektování  (zkušenosti s CASE Excelerator),  aplikace  (IS Úřadů práce, IS většího podniku), 

17/38 - text příspěvku - Jiří Prokop / Pragodata Praha - 17 s.

CASE  (popis a zkušenosti s Case/4/0),  metodiky_projektování  (! metody systému Case/4/0), 

18/38 - text příspěvku - Pavel Kunc / Soba Praha - 5 s.

CASE  (Lansa pro IBM AS/400),  IBM_počítače  (CASE Lansa), 

19/38 - text příspěvku- Jiří Havelka / Soba Praha - 5 s.

aplikace  (Mzdy a personalistika, Lansa),  CASE  (Lansa a Harmony - zkušenosti), 

20/38 - text příspěvku - Libuše Vitáčková / Soba Praha - 2 s.

aplikační_typizace  (Lansa a Harmony),  CASE  (Lansa a typový SW), 

21/38 - text příspěvku - Jaroslav Janda / BM české Budějovice - 7 s.

CASE  (GEPRA pro FoxPro),  databanky  (CASE GEPRAS ve FoxPro),  generování  (Generátor programových aplikací FoxPro), 

22/38 - text příspěvku - Jaroslav Janda / BM České Budějovice - 3 s.

CASE  (zkušenosti se systémem GEPRA), 

24/38 - text příspěvku - Ĺudovít Marcinčín / Aquila Letohrad - 14 s.

CASE  (aplikační generátor MAGIC II),  databanky_relační  (DB systém MAGIC II), 

25/38 - text příspěvku - Libor Zapletal / Železárny Prostějov - 8 s.

CASE  (! zkušenosti s MAGIC II a Btrieve),  databanky_relační  (využití Btrieve pro MAGIC II), 

26/38 - text příspěvku - Radovan Kratochvíl / KCT Ware Vsetín - 4 s.

CASE  (Clarion Professional Developer),  databanky  (CASE vlastnosti DB systému Clarion), 

28/38 - tet příspěvku - Petr Koubský / Softwarové noviny Praha - 8 s.

historické_pohledy_199x  (! počítačová publistika),  lidé_kolem_SW  (! čtenáři a počítačová publicistika),