17/27 - text příspěvku - Martin Fussek / VŠB TU Ostrava - 10 s.

Java  (! historie a charakteristika jazyka),  web_programování  (Java a JavaScript),