16/27 - text příspěvku - Michael Motal, Zdenko Staníček / SHINE Brno - 10 s.

řízení_projektování  (! sledování postupu a rozpracovanosti),  metodiky_projektování  (StraDiWare EU programu Copernicus),