15/27 - text příspěvku - Karel Richta, Michal Valenta / ČVUT Praha - 11 s.

aplikovaná_informatika  (specifikace funkčního modelu),  CASE  (styl práce řízený specifikací),  algoritmy_třídění  (příklad specifikace řazení),